AstroVital.net – Astrologi. Online horoskop. Natal diagram over skjebne, fremtid.
AstroVital.net | Astrologi. Horoskop. Natal diagram. Skjebne. Framtid.

Astrologisk konsultasjon på nett. Natal diagram. Astrologitjeneste

Har du bestemt deg for å konsultere en profesjonell astrolog? Du må først bestemme deg for nøyaktig hva du vil vite, hvilke spørsmål du skal få svar på, hvilke fordeler det skal gi.

Riktig og spesifikt formulerte spørsmål hjelper astrologen til å gi svar så nøyaktig som mulig. En astrologikonsultasjon er ikke fiksjon og bør ikke måles etter antall tegn. Hvis en person bestiller en slags astrologtjeneste, bør han høre et klart og presist svar på spørsmålet som stilles.

Astrologi er et kunnskapsfelt som er rettet mot en person, hans kunnskap, potensial, vurdering av styrker og svakheter, innflytelsen av et horoskop over tid. Alle områder av menneskelivet blir også vurdert: hva er gitt fra naturen, hva som var, hva som er og hva som vil bli. Når du har slik kunnskap, kan du bruke den til å øke lykken, oppnå målet ditt med mindre innsats. Det vil også bidra til å lindre de ugunstige periodene i livet som hver person har.

Hvis vi vurderer praksisen med konsultasjoner om astrologi, søker folk bare råd når de allerede har problemer. Det er mer riktig å gjenkjenne trender i fødselshoroskopet for fremtiden. Dette gjelder spesielt for ugunstige perioder og hvilket område av livet de vil handle på. I dette tilfellet kan du forberede deg på dette, ta de riktige avgjørelsene.

Hvordan identifiserer du en uærlig astrolog eller spåmann?

Du bør huske at når du søker tjenester fra spåkoner, må du være spesielt forsiktig og forsiktig. Det er mange svindlere og ikke-profesjonelle konsulenter innen dette aktivitetsfeltet som kan jukse.

Jeg anbefaler at du tar hensyn til slike øyeblikk, som vil være en indikator på at astrologen ønsker å lure deg:

 1. Astrologen forteller deg hva du vil høre. Dette er et av øyeblikkene med psykologisk manipulasjon.
 2. Konsulenter lover deg at bare de kan løse alle dine problemer, lover mye penger eller en kur mot sykdommer osv.
 3. Hvis en astrolog kommer med en spådom i detalj. Astrologi kan forutsi generelle trender, positive eller negative energier vil virke i et område av livet. Men en spådom kan ikke bestå av små detaljer. For eksempel kan en astrolog fortelle når det er en sjanse for å møte en mann for et langsiktig forhold. Men man kan ikke vite hva slags mann det vil være, hans økonomiske situasjon osv.
 4. Rådgiveren begynner å skremme deg for at det vil bli trøbbel i livet ditt (problemer, sykdom osv.). Dette er typisk manipulasjon og bedrag. Som et resultat kan du ubevisst gi bort mye penger for å få en magisk resept på problemer.
Hvis du ser slik oppførsel fra astrologens side, er det bedre å ikke stole på spåkonen. Ellers kan du tape ikke bare penger, men også sjelefred.

Hver person kan ha spesifikke spørsmål å stille astrologen. Du kan også:

En prøveliste over astrologiske tjenester.

01 Første fødselshoroskop. Generell analyse, lykke og vanskeligheter.

Det første fødselshoroskopet er gitt på tidspunktet for en persons fødsel. Analyser og dechiffrer det første fødselshoroskopet. Det hjelper å kjenne potensialet som gis til en person på ulike områder av livet.

02 Astrologisk varsel for en 10-års periode.

Energiene som kommer over tid har også en effekt på en persons fødselshoroskop. Energiene i 10-årsperioden har sterkest innvirkning på en person. De bestemmer den generelle vektoren av liv på den tiden.

 • En komplett 10-års prognose for alle områder av menneskelivet. Den samlede effekten av 10-årsperioden på en persons fødselshoroskop. Hvis energiene er ugunstige, kan det ha en negativ innvirkning på en persons liv.
 • En 10-års prognose for et bestemt område av en persons liv. Hvis du kun er interessert i visse områder av livet, er det mulig å bestille en astrologisk konsultasjon bare for det. For eksempel kjærlighetsforhold, økonomi, flytting osv.

03 Astrologisk varsel for året.

 • Generelt horoskop for året basert på en persons fødselshoroskop. Påvirkningen av energier på forskjellige områder av en persons liv. Har årets energier en gunstig eller ugunstig effekt på en person? Hvor skal lykken vente? Hvor bør du være mer forsiktig?
 • Horoskop for året i et bestemt område av livet. Hvis du bare er interessert i en situasjon for et bestemt område av livet, kan du bare se på det. For eksempel ekteskap, helse, økonomi osv.

04 Kjærlighetsforhold. Personlige liv. Å møte en mann/kvinne for et forhold, kompatibilitet, skilsmisse, ...

 • Når blir det et møte for et kjærlighetsforhold?
 • Kompatibilitet i et par. Nivået av kompatibilitet til partnerne vil være et viktig aspekt for kjærlighetsforhold, ekteskap, partnerskap, vennskap. Fødselsdiagrammer til begge partnere analyseres. For en nøyaktig kompatibilitetsforutsigelse må du vite nøyaktige fødselsdata og fødselstidspunkt.
 • Hvor mange ekteskap kan det være? Blir det en god mann/kone?
 • Er et formelt eller uformelt ekteskap bedre egnet?
 • Hvordan er forholdet til din mann/kone? Når er det sannsynlig at det er vanskeligheter i forholdet?
 • Ønske om et forhold / ekteskap. Ønsket om å bry seg om partneren, mannens/konens rolle.
 • Skilsmisse. Faren for skilsmisse i en viss tidsperiode.

05 Penger på fødselshoroskopet. Økonomisk horoskop. Finansielle investeringer, lån mv.

 • Hva er potensialet for finans i en persons opprinnelige fødselshoroskop? Er det en lykke når det gjelder penger?
 • Hvordan påvirker energiene i 10-årsperioden økonomisk flaks? Nåværende og fremtidige perioder kan analyseres.
 • Økonomisk horoskop for året.
 • Når blir det perioder med god inntjening og gode økonomiske investeringer?
 • Ugunstige perioder hos en person angående økonomi.
 • Finansielle problemer. Når er det mulighet for forbedring?

06 Karriere og arbeid. Virksomhet. Yrke og arbeidsfelt.

 • Velge riktig yrke etter fødselsdato.
 • Hva er det beste arbeids- og forretningsfeltet?
 • Kan en person gå inn i virksomheten? Når er den beste tiden for forretninger?
 • Hva er den beste arbeidsformen? Tradisjonell arbeidsform. Frilans, eksternt, uformelt, deltidsarbeid.
 • Problemer med jobben. Avskjedigelse.
 • Kan det være opprykk på jobben? Den beste perioden for å søke jobb.

07 Helse. Fysisk aktivitet.

 • En persons helse i det originale fødselshoroskopet. Er det ingen problemområder? Hva bør man se etter når det gjelder helse?
 • Påvirkningen av energiene i 10-årsperioden (nåværende eller påfølgende) på helse og fysisk velvære.
 • I hvilke perioder er det en indikasjon på bedret helse? Når blir det bedring? Når er den beste tiden å søke behandling? Velge dato for operasjon.
 • Perioder der det er stor sannsynlighet for vanskeligheter for en persons helseområde. Hvilke organer og kroppsdeler skal man passe på?

08 Fødsel og astrologi.

2 problemgrupper: 1) Fødselsproblemer. 2) Velge den beste perioden for å få en baby (for et bedre barns skjebne).

 • Analyse av fødselshoroskopet hvis det er problemer med unnfangelse, graviditet, fødsel. Anbefalinger for fødsel av barn. Den beste perioden for unnfangelse, graviditet og fødsel er valgt.
 • Identifisere årene der det er god støtte til fødsel. De beste periodene for å få barn.
 • Svangerskapsperiode. Velge den beste perioden for å gå gjennom graviditet og fødsel. Er det ingen risiko for graviditeten?
 • Planlegging av kjønnet til babyen. Blir det en gutt eller en jente?
 • Horoskop for unnfangelse for et bedre barns skjebne.
 • Å velge en dato for keisersnitt for babyens lykke.

09 Velge gunstige datoer for ulike aktiviteter og arrangementer.

 • Den beste tiden å starte en bedrift. Når er den beste tiden å planlegge en virksomhetsutvidelse. Velge en dato for å åpne et kontor, butikk, produksjon osv.
 • De beste periodene for å signere kontrakter, gjøre avtaler osv.
 • Valg av bryllupsdato.
 • Velge en god dato for en vellykket forretningsreise, reise.
 • Planlegger en flytting til et annet hjem, by eller land. Når er det lurt å flytte?
 • Når er den beste tiden å gå til offentlige kontorer? (myndighetskontorer, skattekontor, domstol, politi osv.).
 • Den beste tiden å gå på intervju, lukke en avtale, be om forfremmelse osv.
 • Og også valg av gunstige datoer for andre saker og arrangementer.

10 Reise. Jobb reiser. Flytting. Flyreiser. Reisemål.

 • Er det noen indikasjon på en flytting i fødselshoroskopet? Når er en god periode for dette?
 • Vil flyttingen være bra for personen? Hvilke vanskeligheter kan det være?
 • Papirene for flyttingen. Når er den beste tiden å gjøre det?
 • Planlegger en vellykket forretningsreise. Velg en reisedato. Velg et gunstig reisemål (hvis det ikke allerede er bestemt).
 • Flyreiser. De beste periodene å reise med fly. Ugunstige perioder for å fly.
 • Er det noen farer ved å reise med bil eller andre transportmidler i en viss periode?
 • Velg en gunstig periode å reise på ferie. Og også det beste reisemålet for turen.
 • En gunstig retning å gå til. Hvilken by eller land er bedre å reise til?

11 Eiendom. Konstruksjon. Renovering.

 • Indikasjoner i fødselshoroskopet for kjøp av eiendom.
 • De beste periodene for å kjøpe eller selge eiendom.
 • Når er den beste perioden for bygging?
 • Planlegger en boligoppussing i henhold til horoskopet ditt.

12 Å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Læring. Talenter og evner.

 • Evne til å lære, tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • Perioder hvor det vil være en økning i evnen til å lære, å forbedre ferdigheter.
 • Er det en god periode å ta eksamen, skrive prøver?
 • Talenter og evner som er gitt til en person av naturen.
 • Talenter og evner som kan dukke opp med tiden.
 • Spiller sport. Er profesjonell idrett egnet for en person som hovedaktivitet? Er hard fysisk aktivitet egnet for en person?
 • Scenekunst eller teaterkunst.
 • Talenter for å gjøre ting med egne hender, konstruere, spille musikkinstrumenter, tegne osv.
 • Språklæring.
 • Dans, koreografi, gymnastikk.

13 Nervesystemet. Stressende situasjoner. Tendens til depresjon, overdreven emosjonalitet.

14 Retting eller presisering av fødselstidspunkt.

En persons fødselshoroskop lages ved hjelp av fødselsdato og -klokkeslett. Det er derfor svært ønskelig å vite tidspunktet for fødselen. Den beste kilden til fødselstidspunktet er klinikkjournaler og informasjon fra foreldre. Hvis fødselstidspunktet er kjent omtrentlig (f.eks. klokken 2 til 3), er dette alternativet også egnet. I andre tilfeller kan astrologisk prognose være mindre nøyaktig og noen spørsmål kan ikke besvares. I dette tilfellet kan en retting eller avklaring av fødselstidspunktet gjøres.

 • Fødselstidsuthenting (retting). Utføres når fødselstidspunktet ikke er kjent i det hele tatt. Dette er den vanskeligste oppgaven, fordi astrologen trenger å analysere mye informasjon og stille mange spørsmål.
 • Avklaring av fødselstidspunkt (hvis en viss fødselstid er kjent).

15 Møte mennesker som vil hjelpe, meningsfulle introduksjoner.

16 Analyse av fødselshoroskopet angående forhold til barn og foreldre.

17 Spise og drikke riktig. Vekt. Tendens til dårlige vaner. Perioder hvor du kan forbedre deg.

Gebyrbasert astrologisk konsultasjon. Hvordan bestiller du en konsultasjon?

Astrologisk konsultasjon er hovedkilden til kunnskap om en persons skjebne. Fødselsdiagrammet gis til hver person ved fødselen. Den koder for en persons hele liv, potensial, styrker, svakheter og fremtid. Men det er viktig å forstå at en astrolog ikke kan forutsi en persons liv ned til siste detalj. En persons egne handlinger betyr også mye. Astrologisk konsultasjon vil gi en rapport. Personen bestemmer allerede hvordan han skal bruke spådommen.

Hva må du gjøre for å bestille en astrologisk konsultasjon?

 1. Det første du må gjøre er å bestemme deg for hva du vil lære ved astrologisk konsultasjon. For å gjøre dette, prøv å formulere spørsmålene du vil stille astrologen. Velg de spørsmålene som er viktigst for deg.
 2. Neste steg. Finn ut kostnadene for konsultasjonen. For å gjøre dette, send en melding ved å bruke: Facebook, Instagram, Twitter. (Write your message in English. You can use an online translator if necessary.) Du kan også se omtrentlige priser for astrologisk konsultasjon på siden "Kostnad for konsultasjonen".
 3. Hvis kostnaden er passende, se følgende punkter.
 4. Registrer deg på nettsiden (hvis ikke allerede registrert).
 5. I din personlige konto, legg til fødselsdataene dine hvis du ikke allerede har gjort det. For å gjøre dette, klikk på knappen "Legg til fødselshoroskop". Vær oppmerksom på at du må angi fødselstidspunkt. Det kan bli funnet ut fra klinikkens journaler eller fra foreldre. Hvis fødselstidspunktet er kjent med nøyaktighet innen en time, er dette alternativet også egnet. Hvis fødselstidspunktet ikke er nøyaktig kjent eller ikke er kjent i det hele tatt, vil nøyaktigheten av astrologisk prognose være lavere. Finn også ut om du er født på forfallsdatoen. Var svangerskapet ved 40 uker eller ikke?
 6. Klikk deretter på "Legg til konsultasjon". Skriv spørsmålet ditt. Det er også lurt å legge til en kort beskrivelse av situasjonen din.
 7. Betaling for konsultasjonen. Betalingsdetaljer vil bli gitt.
 8. Hvis jeg trenger det, vil du bli stilt spørsmål via en av budbringerne.
 9. Jeg fortsetter deretter med å analysere og skrive den astrologiske rapporten. Tiden det tar meg å skrive en astrologisk prognose avhenger av oppgavens kompleksitet. Det tar meg vanligvis 1-3 arbeidsdager å skrive en astrologisk prognose.
 10. Den astrologiske rapporten vil bli gitt skriftlig. Den vil bli åpnet på din personlige konto.
 11. Når det astrologiske varselet er klart, sender jeg deg et varsel.

Astrologisk konsultasjon. Astrologitjeneste

Liste over tjenester innen astrologi. Bestill en konsultasjon om fødselshoroskopet, astrologi. Lag et personlig horoskop

AstroVital.net – Astrologi. Online horoskop. Natal diagram over skjebne, fremtid.
Copyright 2017 - 2023
AstroVital.net – Astrologi. Online horoskop. Natal diagram over skjebne, fremtid. Gratis horoskoper etter fødselsdato.