AstroVital.net - Astrológia. Online horoskop. Natálna mapa osudu, budúcnosť.
AstroVital.net | Astrológia. Horoskop. Natálna mapa. Osud. Budúcnosť. Slovenský – Horoskop Online more

Výpočet čínskeho horoskopu na 2023. Prečítajte si online bezplatnú predpoveď čínskeho horoskopu.

Prečítajte si svoj čínsky horoskop na rok 2023 podľa dátumu narodenia. Online kalkulačka čínskeho horoskopu. Čínska astrológia podľa narodenín

Váš osobný čínsky horoskop na rok. Čínska astrológia, podobne ako západná astrológia, používa dátum narodenia osoby na generovanie predpovedí o živote a budúcnosti. Pomocou tejto bezplatnej online kalkulačky zistíte svoj ročný horoskop podľa čínskej astrológie.

Kalkulačka čínskeho horoskopu. Zadajte svoj dátum narodenia.
Mesiac / Deň / Rok / Hodina / Minúty (pre väčšiu presnosť predpovede uveďte čas narodenia).
Vyberte časové pásmo pre dátum a miesto narodenia (najbližšie mesto).
Horoskop na tento rok.(2023)

Čínsky horoskop podľa dátumu narodenia – je predpoveďou budúcnosti podľa pravidiel čínskej astrológie. Pre presný výpočet horoskopu je potrebné zadať dátum a čas narodenia. Po výpočte horoskopu môžete zistiť predpoveď na rok o mnohých oblastiach života (čo je dobré robiť a kde si musíte dávať pozor).

Ľudia sa už dlho snažia poznať svoj osud a budúcnosť. V rôznych krajinách sa veštilo rôzne. Niektoré z nich sa používajú dodnes. Západná astrológia na tento účel používala horoskop podľa zverokruhu. Čínsky alebo východný horoskop vznikol v čase, keď v tejto krajine prekvitala kultúra, veda a umenie. Základom čínskeho horoskopu bol čínsky kalendár, slnečné a mesačné cykly, Wu-Xing a Yin-Yang.

Čínska astrológia vznikla približne v treťom tisícročí pred naším letopočtom. Ovplyvnili ju aj predpovedné praktiky iných krajín. Čínski astrológovia však svoje vedomosti neustále zdokonaľovali. To viedlo k tomu, že čínsky horoskop zaujal jedno z prvých miest na svete medzi predpovednými praktikami.

Čínska kultúra je jednou z najstarších a najcharakteristickejších v histórii. Ľudská bytosť je tu vnímaná ako celok. Astrológia, feng-šuej, kultúra a čínska medicína sú zamerané na zlepšenie ľudského života. Pre človeka je dôležité, aby si dokázal vybudovať správny vzťah s ostatnými ľuďmi a prírodou.

Čínsky horoskop je starobylé učenie, ktoré kvalitatívne pomáha človeku dosiahnuť harmóniu v osobných vzťahoch, materiálnom bohatstve a kariérnom raste. Astrológovia v Číne boli vždy vysoko vážení a rešpektovaní. Úradníci a bohatí obchodníci vyhľadávali rady astrológov.

Dnes je takmer každý do určitej miery oboznámený s čínskym horoskopom. Tento predpovedný systém nám pomáha pochopiť človeka z rôznych uhlov pohľadu. Aký potenciál je daný od narodenia? Aké sú silné a slabé stránky človeka? Čo ho čaká v budúcnosti?

Čínsky horoskop je starobylý predpovedný systém založený na slnečno-lunárnom kalendári. Podobne ako v západnej astrológii existuje 12 znamení. Číňania však majú aj 10 prvkov, ktoré spolu s 12 zvieracími znameniami tvoria 60-ročný cyklus. Číňania sú presvedčení, že zvieracie znamenia zverokruhu výrazne ovplyvňujú charakter a správanie každého jednotlivca. Poradie bytostí v zverokruhu tiež nie je náhodné. Číňania kladú na prvé miesto to najdôležitejšie.

Čínska astrológia sa nazýva aj BaZi (4 piliere osudu a šťastia). Používa sa na analýzu horoskopu človeka. Vychádza z dátumu narodenia človeka a pomocou astrologických vzorcov predpovedá rôzne oblasti života. Vďaka takýmto informáciám sa môžete dozvedieť viac o sebe a svojom živote. A tiež sa môžete pokúsiť zlepšiť svoj život tak, aby bol šťastnejší a produktívnejší. Astrologické predpovede vám tiež môžu pomôcť vyhnúť sa chybám a neúspechom.

Čínsky horoskop zvierat podľa rokov. Zistite znamenie zvieraťa podľa roku narodenia

Znamenia čínskeho kalendára: potkan, vôl, tiger, králik, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes, prasa. Keď poznáte rok narodenia, môžete podľa čínskeho kalendára zistiť, v ktorom roku sa človek narodil.

 • chinese horoscope rat Potkan: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948
 • chinese horoscope ox Vôl: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949
 • chinese horoscope tiger Tiger: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950
 • chinese horoscope rabbit Králik: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951
 • chinese horoscope dragon Drak: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952
 • chinese horoscope snake Had: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953
 • chinese horoscope horse Kôň: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954
 • chinese horoscope goat Koza: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943
 • chinese horoscope monkey Opica: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944
 • chinese horoscope rooster Kohút: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945
 • chinese horoscope dog Pes: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946
 • chinese horoscope pig Prasa: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947

Čínsky horoskop podľa mesiaca

Každý mesiac v roku má svoje zvieracie znamenie podľa čínskeho kalendára. Pri výpočte horoskopu bude zodpovedať mesiacu narodenia.

 1. Január – Vôl
 2. Február – Tiger
 3. Marec – Králik
 4. Apríl – Drak
 5. Máj – Had
 6. Jún – Kôň
 7. Júl – Koza
 8. August – Opica
 9. September – Kohút
 10. Október – Pes
 11. November – Prasa
 12. December – Potkan
AstroVital.net - Astrológia. Online horoskop. Natálna mapa osudu, budúcnosť.
Copyright 2017 - 2023
AstroVital.net – Astrológia. Online horoskop. Natálny horoskop osudu, budúcnosti. Bezplatné horoskopy podľa dátumu narodenia.