AstroVital.net - Astrológia. Online horoskop. Natálna mapa osudu, budúcnosť.
AstroVital.net | Astrológia. Horoskop. Natálna mapa. Osud. Budúcnosť. Slovenský – Horoskop Online more

3 spôsoby, ako zistiť svoj osud podľa dátumu narodenia. Vypočítajte si osud zadarmo

Ako môžem zadarmo spoznať svoj osud? Vypočítajte si svoj osud podľa dátumu narodenia online. Predpovedanie vášho osudu a budúcnosti z horoskopu

Ľudia sa v každej dobe zamýšľali nad svojím životom, osudom a predurčením. Chceli poznať budúcnosť, predvídať udalosti, aby z nich mali úžitok. Preto vznikli rôzne praktiky predpovedania vlastného osudu. Tieto praktiky umožňujú predpovedať a analyzovať osud človeka na základe jeho dátumu narodenia (horoskopu).

Obsah stránky:

 1. Kto dokáže vypočítať osud človeka z dátumu jeho narodenia?
 2. Aký je najlepší astrologický systém na poznanie vášho osudu?
 3. Ako spoznáte osud zadarmo? 3 varianty výpočtov a predpovedí.
 4. Osud podľa dátumu narodenia. Čo to znamená? Je možné zmeniť svoj osud?
 5. Prečo majú niektorí ľudia šťastný osud a iní ťažký?

V súčasnosti sa túžba ľudí poznať svoj osud nezmenšila. Povedal by som, že sa ešte zvýšila. Napomáha tomu informačný vek.
1. Pre človeka je jednoduchšie získať informácie, absolvovať školenie bez toho, aby opustil domov, získať konzultáciu o karte osudu prostredníctvom internetu.
2. Hodnota informácií sa mnohonásobne zvýšila. "Kto vlastní informácie, vlastní svet" (N. Rothschild).

Ak poznáte svoj osud, svoje silné a slabé stránky, obdobie šťastia, môžete rýchlejšie dosiahnuť úspech. A bez takýchto informácií sme odsúdení na to, aby sme robili viac chýb, než dosiahneme úspech v živote, podnikaní atď.

Kto dokáže vypočítať osud človeka z dátumu jeho narodenia?

Mnohé veštecké praktiky sa zaoberajú veštením . Vznikli v rôznych častiach sveta a medzi rôznymi národmi. Niektoré z nich vznikli pred niekoľkými tisícročiami a úspešne sa používajú aj v súčasnosti.

Vyzdvihol by som také populárne spôsoby skúmania osudu: západná astrológia, čínska astrológia ba zi (4 piliere osudu), védska astrológia, numerológia, chiromantia a iné. Pozornosť by ste mali venovať nielen spôsobu výpočtu horoskopu, ale aj kvalifikácii astrológa.

Aký je najlepší systém na poznanie vášho osudu?

Všetky hlavné systémy veštenia majú dlhú históriu vzniku a používania. Napríklad čínska astrológia vznikla pred viac ako 3 000 rokmi.  Až v 20. storočí sa takéto predpovede stali dostupnými aj mimo hraníc Číny. O tento systém veštenia je teda veľký záujem. Západná astrológia je pre Európanov zrozumiteľnejšia, pretože tu vznikla a používala sa. Existuje o nej veľa kníh, vzdelávacích programov a samozrejme aj astrológov.

Väčšina predpovedných postupov sa zaoberá vplyvom planét pri narodení človeka. Vplyv planét sa odohráva na energetickej úrovni. A tento vplyv sa prejaví bez ohľadu na to, či vň veríme, alebo nie. Tieto energie formujú osud človeka.

Na analýzu osudu človeka možno použiť všetky základné predpovedné systémy. Pri rozhodovaní venujte pozornosť tomu, ako sa cítite.

Ako spoznáte osud zadarmo? 3 spôsoby veštenia.

 1. Bezplatné online veštenie astrológom. Tu môžete zistiť svoj osud a budúcnosť.
  Môžete tiež využiť online horoskop podľa dátumu narodenia. Na tejto webovej stránke môžete zistiť svoj horoskop na rok v rôznych oblastiach života.
 2. Internetové zdroje (2 druhy) na predpovedanie budúceho osudu online.
  a) Špecializované fóra a komunity.
  Výhody: bezplatné; môžete vidieť odpovede konkrétneho poradcu a hodnotiť ich; anonymné; môžete položiť otázky viacerým poradcom; po konzultácii môžete položiť doplňujúce otázky.
  Nevýhody: nepoznáte úroveň astrológa; neexistuje 100 % záruka, že na otázku odpovie.
  b) Online kalkulačky na analýzu a výpočet osudu podľa dátumu narodenia.
  Plusy: Bezplatné; užitočné nástroje na rýchle výpočty, ak máte základné vedomosti, aby ste si analýzu mohli urobiť sami.
  Nevýhody: poskytujú najmä opisný popis osoby a nemôžete položiť konkrétnu otázku; presnosť tejto analýzy (dekódovanie horoskopu) nie je známa.
 3. Absolvujte samoštúdium astrológie.
  Výhody: sami dokážete rozlúštiť svoj horoskop; nemusíte sa radiť s astrológom; vždy si uvedomíte, čo vás čaká v budúcnosti a aké kroky máte podniknúť.
  Nevýhody: Učeniu musíte venovať čas; väčšina profesionálnych kurzov je spoplatnená; presnosť predpovede bude závisieť len od vašich vedomostí.

Je na vás, akú metódu použijete na objavenie svojho osudu.

Osud podľa dátumu narodenia. Čo to znamená? Je možné zmeniť svoj osud?

Osud človeka možno rozdeliť na dve zložky, ktoré určujú jeho životnú cestu, úspechy a neúspechy. Toto rozdelenie je však podmienené, pretože sú to časti jedného celku a budú pôsobiť spoločne.

Hlavnou je osud, ktorý je tvorený pôvodným horoskopom (v okamihu narodenia človeka). Energie, ktoré sú aktívne v okamihu narodenia človeka, sú "zapísané" v horoskope osudu. Moment svojho narodenia nemôžeme zmeniť. Preto nemôžeme kardinálne zmeniť svoj osud. Počiatočný horoskop určuje celkový životný vektor človeka, jeho potenciál, šťastie alebo smolu, zdravie, interakciu s rodičmi a spoločnosťou, schopnosti učiť sa atď.

Druhou časťou osudu sú desaťročné cykly, ktoré určujú osud v čase. V každom takomto 10-ročnom období sa vyskytnú energie, ktoré ovplyvnia život človeka. Ak sú tieto energie "priateľské", prinesú šťastie a prosperitu. Ak sú "nepriateľské", v danom období nastanú ťažkosti. Rovnakým spôsobom budú pôsobiť aj energie rokov, ale v kratšom časovom období.

Ak poznáte dekódovanie svojho osudového diagramu, môžete svoj osud do určitej miery upraviť. Vďaka informáciám o budúcnosti je možné podniknúť správne kroky na dosiahnutie úspechu.

Prečo majú niektorí ľudia šťastný osud a iní ťažký?

Sú ľudia, ktorí majú pokojný, šťastný život s minimom zlých období. Iní majú ťažký život s neustálymi problémami. Ďalšia časť ľudí sú tí, ktorí majú priemerný život so zmiešanými úspechmi. Prečo k tomu dochádza? Čo to ovplyvňuje? Je možné ovplyvniť zlepšenie svojho osudu?

 1. Osud sa formuje v okamihu narodenia človeka. Horoskop sa skladá z astrologických znamení, ktoré môžu byť vo vzájomnej harmónii alebo v konflikte. Ak sú všetky znamenia v horoskope človeka v harmónii, takíto ľudia sú obdarení dobrým osudom. Ak sú znamenia v konflikte, potom sa vytvára nepriaznivá situácia voči určitej oblasti života. Čím viac je takýchto konfliktov v horoskope, tým ťažší bude osud.
 2. Desaťročné obdobia tiež ovplyvňujú osud človeka. Pre každého môžu byť dobré alebo zlé. Všetko závisí od ich počtu. Je dôležité vedieť, ako sa počas týchto 10-ročných období správne správať.
 3. Ľudia môžu svoj osud trochu ovplyvniť. Na to potrebujete poznať dekódovanie svojho horoskopu osudu. To vám umožní robiť správne rozhodnutia.
 4. Bývanie v dome s dobrým feng-šuej bude mať pozitívny vplyv na všetkých ľudí. Obzvlášť prospešné je to pre tých, ktorým osud nadelil ťažkosti.
Je tu ešte jedna zaujímavá skutočnosť. Osud sa dá "naprogramovať". Ale dá sa to urobiť len pre dieťa, ktorého narodenie je plánované. Na to je potrebné zostaviť horoskop počatia. Taktiež je možné vybrať najlepší dátum narodenia pri plánovanom cisárskom reze alebo pri stimulácii pôrodu. Pomocou poznatkov astrológie je možné naplánovať najlepší osud dieťaťa.
 • Share on WhatsApp
 • Share on Viber
 • Share on Telegram
 • Share on Twitter
 • Share on Facebook
 • Share on Gmail
 • Share on LinkedIn
 • Share on Reddit
 • Add to Favourites Add to Favourites
AstroVital.net - Astrológia. Online horoskop. Natálna mapa osudu, budúcnosť.
Copyright 2017 - 2023
AstroVital.net – Astrológia. Online horoskop. Natálny horoskop osudu, budúcnosti. Bezplatné horoskopy podľa dátumu narodenia.