AstroVital.net - Astrológia. Online horoskop. Natálna mapa osudu, budúcnosť.
AstroVital.net | Astrológia. Horoskop. Natálna mapa. Osud. Budúcnosť. Slovenský – Horoskop Online more

Ako zistíte presný horoskop na rok podľa dátumu narodenia?

Hodnotenie presnosti horoskopov a predpovedí budúcnosti. Výpočet online horoskopu na rok podľa dátumu narodenia. Typy horoskopov

Čítanie horoskopu sa stalo bežnou činnosťou moderných ľudí. Uľahčuje to doba internetu a najmä mobilných prístrojov. Ako je to však s presnosťou horoskopov? Dostávajú používatelia správne a potrebné informácie, na základe ktorých môžu zlepšiť svoj život?

Čo je horoskop? Aké druhy horoskopov existujú?

Horoskop je pokusom o predpovedanie budúcnosti a udalostí pre danú osobu na základe horoskopu narodenia a energií, ktoré sú aktívne teraz alebo budú aktívne v budúcnosti. To, ktoré energie budú na človeka pôsobiť, určuje postavenie planét a energií Qi.

Horoskop osudu je grafickým znázornením energií, ktoré boli prítomné v čase narodenia človeka. V západnej astrológii by pozostával z planét, súhvezdí a znamení zverokruhu. V čínskej astrológii bazi by mal diagram osudu podobu 8 hieroglyfov, ktoré sú rozdelené do dvojíc. Takéto hieroglyfy v horoskope označujú energie, ktoré boli dané v čase narodenia.

 • Horoskopy možno rozdeliť podľa systému predpovedí. Najznámejšie, najobľúbenejšie a najpresnejšie sú západná a čínska astrológia.
 • Horoskopy sa tiež delia na všeobecné a osobné. Osobné horoskopy sa vypočítavajú pre konkrétnu osobu podľa celého dátumu narodenia. Všeobecné horoskopy nájdete v novinách, časopisoch a na internetových stránkach. Takéto astrologické predpovede sú zvyčajne založené len na roku narodenia a nemožno ich považovať za presné.
 • Kto zostavuje horoskop: osoba (astrológ) alebo počítačový program. Na internete možno nájsť mnoho online horoskopov, ktoré sú vypočítané počítačovým programom na základe zadaného dátumu narodenia. Takýto program tiež používa pravidlá a princípy astrológie. Samozrejme, nemusí byť schopný zohľadniť všetky nuansy vašej karty osudu ako astrológ, ale napriek tomu sú takéto predpovede pomerne presné. Takýto online horoskop, ktorý využíva celý dátum narodenia človeka, môžete použiť na predpovede na rok a mesiac.
 • Oblasti života, pre ktoré sa zostavujú horoskopy. Podľa tohto parametra ich možno rozdeliť na: úplné horoskopy, ktoré pokrývajú čo najviac oblastí života; horoskopy lásky (obzvlášť obľúbené); predpovede na rok pre oblasť financií, peňazí, práce, kariéry a podnikania; horoskopy pre deti a iné.

Ako si vybrať presný horoskop?

How to choose an accurate horoscope?

Už opis typov horoskopu poskytuje vodítka, na základe ktorých možno vyvodiť závery o presnosti predpovede. Urobme si malý algoritmus výberu.

 1. Vyberte si horoskopy zostavené podľa západnej alebo čínskej astrológie. Budú presnejšie. Védska astrológia a numerológia sú ďalšími možnosťami, ktoré treba zvážiť. Ostatné sú menej dôveryhodné.
 2. Najlepší spôsob, ako získať presný horoskop, je obrátiť sa na profesionálneho astrológa. Horoskop bude zostavený len pre vás a nie pre skupinu ľudí, ako je to v prípade všeobecných horoskopov.
  Ďalšie v poradí presnosti sú online predpovede vypočítané počítačovým programom.
  Na treťom mieste by boli všeobecné horoskopy umiestnené na internete alebo v tlačených publikáciách. Je zrejmé, že sú najdostupnejšie, pretože sú bezplatné. Ale mal by ich človek čítať? A kto ich vytvára? Ak vidíte, že poskytujú presnú predpoveď, môžete ich použiť. Ak však takéto astrologické predpovede neprinášajú nič dobré, nemá zmysel ich používať. Takéto všeobecné horoskopy môžu dokonca človeku brániť v správnom rozhodovaní.
 3. Ak sa rozhodnete pre osobný horoskop, musíte si vybrať správneho astrológa. Za týmto účelom si preštudujte informácie o astrológovi, webové stránky, recenzie a ceny.

Je na vás, ktorú metódu výpočtu horoskopu použijete.

 • Share on WhatsApp
 • Share on Viber
 • Share on Telegram
 • Share on Twitter
 • Share on Facebook
 • Share on Gmail
 • Share on LinkedIn
 • Share on Reddit
 • Add to Favourites Add to Favourites
AstroVital.net - Astrológia. Online horoskop. Natálna mapa osudu, budúcnosť.
Copyright 2017 - 2023
AstroVital.net – Astrológia. Online horoskop. Natálny horoskop osudu, budúcnosti. Bezplatné horoskopy podľa dátumu narodenia.