AstroVital.net - Astrologie. Online horoscoop. Geboortekaart van het lot, toekomst.
AstroVital.net | Astrologie. Horoscoop. Geboortekaart. Lot. Toekomst. Nederlands – Horoscoop Online more

3 manieren om je lot te kennen aan de hand van je geboortedatum. Bereken het lot gratis

Hoe weet ik gratis mijn lot? Bereken je lot per geboortedatum online. Voorspellen van je lot en toekomst vanuit je geboortehoroscoop

Mensen hebben zich in alle tijden afgevraagd wat hun leven, hun lot en hun lot was. Zij wilden de toekomst kennen, vooruitlopen op gebeurtenissen om er zelf beter van te worden. Daarom zijn er verschillende praktijken ontstaan om het lot te voorspellen. Deze praktijken maken het mogelijk het lot van een persoon te voorspellen en te analyseren op basis van zijn geboortedatum (geboortehoroscoop).

Pagina inhoud:

 1. Wie kan iemands lot berekenen aan de hand van zijn geboortedatum?
 2. Wat is het beste astrologische systeem om je lot te kennen?
 3. Hoe ken je het lot gratis? 3 varianten voor berekeningen en voorspellingen.
 4. Lot op basis van geboortedatum. Wat betekent het? Is het mogelijk je lot te veranderen?
 5. Waarom hebben sommige mensen gelukkige lotgevallen en anderen moeilijke?

Tegenwoordig is het verlangen van mensen om hun lot te kennen niet afgenomen. Ik zou zeggen dat het zelfs groter is geworden. Dit wordt vergemakkelijkt door het informatietijdperk.
1. Het is gemakkelijker voor een persoon om informatie te krijgen, training te krijgen zonder het huis te verlaten, een consultatie te krijgen over de lotsbestemming via het internet.
2. De waarde van informatie is veel groter geworden. "Wie de informatie bezit, bezit de wereld" (N. Rothschild).

Door kennis te hebben over je lot, je sterke en zwakke punten, je geluksperiode, kun je sneller succes boeken. En zonder dergelijke informatie zijn we gedoemd meer fouten te maken voordat we succes boeken in het leven, in het bedrijfsleven, enz.

Wie kan iemands lot berekenen aan de hand van zijn geboortedatum?

Veel waarzeggerijen houden zich bezig met waarzeggerij. Ze zijn ontstaan in verschillende delen van de wereld en bij verschillende volkeren. Sommige zijn duizenden jaren geleden ontstaan en worden tegenwoordig met succes gebruikt.

Ik noem hier populaire manieren om het lot te bestuderen: westerse astrologie, Chinese astrologie ba zi (4 pijlers van het lot), Vedische astrologie, numerologie, chiromantie en andere. U moet niet alleen letten op de manier waarop de geboortehoroscoop wordt berekend, maar ook op de kwalificaties van de astroloog.

Wat is het beste systeem om je lot te kennen?

Alle grote waarzegsystemen hebben een lange ontstaans- en gebruiksgeschiedenis. De Chinese astrologie bijvoorbeeld gaat meer dan 3000 jaar terug.  Pas in de 20e eeuw werden dergelijke voorspellingen beschikbaar buiten de grenzen van China. Er is dus veel belangstelling voor dit systeem van waarzeggerij. De westerse astrologie is begrijpelijker voor Europeanen, omdat zij hier is ontstaan en gebruikt. Er zijn ook veel boeken over, opleidingen en natuurlijk astrologen.

De meeste voorspellende praktijken kijken naar de invloed van de planeten bij iemands geboorte. De invloed van de planeten gebeurt op energetisch niveau. En die invloed is er, of we er nu in geloven of niet. Deze energieën geven vorm aan iemands lot.

Alle basis voorspellende systemen om iemands lot te analyseren kunnen worden gebruikt. Let op hoe je je voelt als je een keuze maakt.

Hoe ken je gratis het lot? 3 manieren van waarzeggerij.

 1. Gratis online waarzeggerij door een astroloog. Hier kunt u uw lot en toekomst te weten komen.
  U kunt ook de online horoscoop op geboortedatum gebruiken. Op deze website kunt u uw horoscoop voor het jaar in verschillende gebieden van het leven te weten komen.
 2. Internetbronnen (2 soorten) voor het online voorspellen van toekomstig lot.
  a) Gespecialiseerde forums en gemeenschappen.
  Voordelen: gratis; je kunt de antwoorden van een bepaalde consulent zien en beoordelen; anoniem; je kunt vragen stellen aan meer dan één consulent; vervolgvragen stellen na het consult.
  Nadelen: je kent het niveau van de astroloog niet; er is geen 100% garantie dat de vraag wordt beantwoord.
  b) Online calculators om het lot per geboortedatum te analyseren en te berekenen.
  Voordelen: gratis; nuttige hulpmiddelen voor snelle berekeningen als je de basiskennis hebt om de analyse zelf te doen.
  Nadelen: ze geven vooral een beschrijvende beschrijving van de persoon en je kunt geen specifieke vraag stellen; de nauwkeurigheid van deze analyse (decodering van de geboortehoroscoop) is niet bekend.
 3. Volg een zelfstudiecursus astrologie.
  Voordelen: u kunt zelf uw geboortehoroscoop ontcijferen; u hoeft geen astroloog te raadplegen; u weet altijd wat de toekomst brengt en welke acties u moet ondernemen.
  Nadelen: je moet tijd besteden om te leren; aan de meeste professionele cursussen zijn kosten verbonden; de nauwkeurigheid van de voorspelling hangt alleen af van je kennis.

Het is aan jou om te kiezen welke methode je gebruikt om je bestemming te ontdekken.

Bestemming door geboortedatum. Wat betekent het? Is het mogelijk om iemands lot te veranderen?

Het lot van een persoon kan worden verdeeld in 2 componenten, die iemands levenspad zullen bepalen, successen en mislukkingen. Maar deze verdeling is voorwaardelijk, want het zijn onderdelen van hetzelfde geheel en zullen samen optreden.

De belangrijkste is het lot dat gevormd wordt door de oorspronkelijke geboortehoroscoop (op het moment van iemands geboorte). De energieën die actief zijn op het moment van iemands geboorte zijn "opgeschreven" in de geboortehoroscoop van het lot. Wij kunnen ons geboortemoment niet veranderen. Daarom kunnen wij ons lot niet cardinaal veranderen. De oorspronkelijke geboortehoroscoop bepaalt iemands algemene levensvector, potentieel, geluk of pech, gezondheid, interactie met ouders en samenleving, leercapaciteiten, enz.

Het tweede deel van het lot zijn de 10-jarige cycli die het lot in de tijd bepalen. In elke periode van 10 jaar zijn er energieën die het leven van een persoon beïnvloeden. Als deze energieën "vriendelijk" zijn, brengen ze geluk en voorspoed. Als ze "vijandig" zijn, zullen er moeilijkheden zijn in die periode. De energieën van de jaren zullen ook op dezelfde manier werken, maar in een kortere periode.

Als u de decodering van uw lotshoroscoop kent, kunt u uw lot tot op zekere hoogte bijsturen. Met informatie over de toekomst is het mogelijk de juiste acties te ondernemen om succes te boeken.

Waarom hebben sommige mensen geluk en andere moeilijke tijden?

Er zijn mensen die een rustig, gelukkig leven hebben met een minimum aan slechte periodes. Anderen hebben een moeilijk leven, met constante problemen. Een ander deel van de mensen zijn mensen die een gemiddeld leven hebben, met wisselende successen. Waarom gebeurt dit? Wat beïnvloedt het? Is het mogelijk de verbetering van iemands lot te beïnvloeden?

 1. Het lot wordt gevormd op het moment van iemands geboorte. De geboortehoroscoop bestaat uit astrologische tekens die in harmonie of in conflict met elkaar kunnen zijn. Als alle tekens in iemands geboortekaart in harmonie zijn, dan zijn zulke mensen gezegend met een goed lot. Zijn de tekens in conflict, dan ontstaat een ongunstige situatie op een bepaald levensgebied. Hoe meer van dergelijke conflicten er in de horoscoop zijn, hoe moeilijker het lot zal zijn.
 2. Ook periodes van 10 jaar beïnvloeden iemands lot. Ze kunnen goed of slecht zijn voor iedereen. Het hangt allemaal af van het aantal. Het is belangrijk te weten hoe juist te handelen tijdens deze 10-jarige periodes.
 3. Mensen kunnen een beetje invloed uitoefenen op hun lot. Daarvoor moet je de decodering van je geboortehoroscoop van het lot kennen. Zo kun je de juiste beslissingen nemen.
 4. Wonen in een huis met goede feng shui heeft een positief effect op alle mensen. Het is vooral gunstig voor hen die een lot met moeilijkheden hebben ontvangen.
Er is nog een ander interessant feit. Het lot kan "geprogrammeerd" worden. Maar dat kan alleen voor een kind waarvan de geboorte gepland is. Daarvoor moet een horoscoop van de conceptie worden opgesteld. Men kan ook de beste geboortedatum kiezen voor een geplande keizersnede of wanneer de bevalling wordt gestimuleerd. Met behulp van de kennis van de astrologie is het mogelijk het beste lot voor het kind te plannen.
 • Share on WhatsApp
 • Share on Viber
 • Share on Telegram
 • Share on Twitter
 • Share on Facebook
 • Share on Gmail
 • Share on LinkedIn
 • Share on Reddit
 • Add to Favourites Add to Favourites
AstroVital.net - Astrologie. Online horoscoop. Geboortekaart van het lot, toekomst.
Copyright 2017 - 2023
AstroVital.net – Astrologie. Online horoscoop. Geboortehoroscoop lot, toekomst. Gratis horoscopen op geboortedatum.